Farní kostel Neposkvrněného početí P. Marie

První zmínka o farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích pochází z roku 1465. Zděný pozdně gotický kostel v roce 1749 vyhořel po zásahu bleskem. Po rekonstrukci v roce 1751 získal současnou pozdně barokní podobu. Na hřbitově u kostela stojí hrobka posledních šlechtických majitelů zámku, rodu Bellegarde, kteří vlastnili obec až do roku 1945. Hrobka má podobu malé kolonády a ve štítě je umístěn erb rodu Bellegardeů. V areálu kostela se nachází také kaple Bolestné Panny Marie z konce 18. století.