Rychta

Kulturní památka z roku 1699.
Mimo letní sezónu objednávky na telefonu.

/

Pomnik kultury z 1699 roku. Poza sezonem letnim zamówienia tylko telefoniecznie.