Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie stojí na místě původního kamenného kostela, který zde stál již ve 13. století, což dokládá románský portál v severní straně kostelní lodi. V hlavním vchodu je dochován pohřební oltář. Kostel je kulturní památkou, stejně jako barokní fara.